Rasfoire documente

Hotarirea 584/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO

publicat in M.Of. 673 din 13-aug-2019

Decizia 397/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 673 din 13-aug-2019

Hotarirea 573/2019 privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi transmiterea acestuia în administrarea Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili

publicat in M.Of. 673 din 13-aug-2019

Ordinul 2098/2019 pentru modificarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 727/2019

publicat in M.Of. 673 din 13-aug-2019

Hotarirea 574/2019 privind scoaterea unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite

publicat in M.Of. 673 din 13-aug-2019

Ordinul 418/2019 privind aprobarea procedurii şi a condiţiilor pentru desemnarea entităţii prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii

publicat in M.Of. 673 din 13-aug-2019

Procedura din 2019 ŞI CONDIŢIILE pentru desemnarea entităţii prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii

publicat in M.Of. 673 din 13-aug-2019

Ordinul 2153/2019 privind aprobarea înfiinţării organului de executare silită pentru îndeplinirea unor acte de executare silită prin procese electronice masive

publicat in M.Of. 673 din 13-aug-2019

Ordinul 4391/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală ''Hipocrate'' din municipiul Târgu Jiu

publicat in M.Of. 673 din 13-aug-2019

Ordonanta 10/2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar

publicat in M.Of. 673 din 13-aug-2019