Rasfoire documente

Hotarirea 582/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat

publicat in M.Of. 670 din 12-aug-2019

Ordinul 1142/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea EUROTEST - S.A.

publicat in M.Of. 670 din 12-aug-2019

Ordinul 2693/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ''Uzina Mecanică Cugir'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 670 din 12-aug-2019

Ordinul 1133/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ''Uzina Mecanică Cugir'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 670 din 12-aug-2019

Decizia 366/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 670 din 12-aug-2019

Hotarirea 580/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului

publicat in M.Of. 670 din 12-aug-2019

Hotarirea 583/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 670 din 12-aug-2019

Decizia 191/2019 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Alexandru Ion Coita

publicat in M.Of. 670 din 12-aug-2019

Ordinul 884/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea EUROTEST - S.A.

publicat in M.Of. 670 din 12-aug-2019

Ordinul 885/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ''Uzina Mecanică Cugir'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 670 din 12-aug-2019

Ordinul 2694/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea EUROTEST - S.A.

publicat in M.Of. 670 din 12-aug-2019