Rasfoire documente

Ordonanta 14/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul ''Cooperare teritorială europeană'', în perioada 2014-2020

publicat in M.Of. 679 din 14-aug-2019

Decretul 665/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 679 din 14-aug-2019

Decretul 666/2019 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 679 din 14-aug-2019

Decizia 327/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 671 alin. (3) din Codul civil

publicat in M.Of. 679 din 14-aug-2019

Decretul 664/2019 privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Comandor

publicat in M.Of. 679 din 14-aug-2019

Ordinul 1310/2019 privind aprobarea Procedurii de selecţie pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a membrilor Corpului diplomatic şi consular al României

publicat in M.Of. 679 din 14-aug-2019

Procedura din 2019 de selecţie pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a membrilor Corpului diplomatic şi consular al României

publicat in M.Of. 679 din 14-aug-2019

Ordinul 180/2019 pentru modificarea Regulamentului privind drepturile şi obligaţiile membrilor Comitetului de reglementare şi ale personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014

publicat in M.Of. 679 din 14-aug-2019

Ordinul 639/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**) 1, (**) 1Omega şi (**) 1 Beta în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

publicat in M.Of. 679 din 14-aug-2019