Rasfoire documente

Decizia 324/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 729 alin. (1), art. 781 alin. (1) şi (5) şi art. 787 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 678 din 14-aug-2019

Hotarirea 575/2019 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 678 din 14-aug-2019

Hotarirea 591/2019 privind rechemarea şi numirea unui consul general

publicat in M.Of. 678 din 14-aug-2019

Decizia 290/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

publicat in M.Of. 678 din 14-aug-2019

Decizia 291/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

publicat in M.Of. 678 din 14-aug-2019

Decizia 202/2019 pentru eliberarea domnului Mihai Valeriu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 678 din 14-aug-2019

Decizia 203/2019 privind numirea domnului Florentin Robescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 678 din 14-aug-2019

Decizia 204/2019 privind numirea domnului Gabriel Costache în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

publicat in M.Of. 678 din 14-aug-2019

Ordinul 4393/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară ''San-Eco-Med'' din municipiul Craiova

publicat in M.Of. 678 din 14-aug-2019

Decizia 201/2019 pentru eliberarea domnului Adrian Petcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 678 din 14-aug-2019