Rasfoire documente

Decizia 292/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă şi ale art. 42 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 675 din 13-aug-2019

Hotarirea 576/2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la teren, situate în judeţele Constanţa, Buzău, Giurgiu, Vrancea, Dolj, Prahova, Timiş şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 675 din 13-aug-2019

Decizia 196/2019 privind eliberarea domnului Nicolae Nasta din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 675 din 13-aug-2019

Decizia 197/2019 pentru eliberarea domnului Doru-Claudian Frunzulică din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 675 din 13-aug-2019

Decizia 198/2019 privind numirea domnului Nicolae Nasta în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 675 din 13-aug-2019

Decizia 199/2019 privind numirea domnului Doru-Claudian Frunzulică în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 675 din 13-aug-2019

Decizia 200/2019 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Muntelui

publicat in M.Of. 675 din 13-aug-2019

Regulament-Cadru din 2019 de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Muntelui

publicat in M.Of. 675 din 13-aug-2019

Decizia 56/2019 privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.439/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul geotermal comuna Pericei, judeţul Sălaj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi comuna Pericei, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 202/2018 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

publicat in M.Of. 675 din 13-aug-2019

Decizia 57/2019 privind încetarea administrării acordate prin Licenţa nr. 21.436/2018 de dare în administrare pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul apă geotermală - Mădăraş, judeţul Harghita, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi comuna Mădăraş, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 202/2018 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

publicat in M.Of. 675 din 13-aug-2019

Decizia 58/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 21.504/2018 pentru explorarea resurselor de apă geotermală în perimetrul Băile termale CARP Arad, judeţul Arad, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Arad, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 241/2018 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare

publicat in M.Of. 675 din 13-aug-2019

Ordonanta 11/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 675 din 13-aug-2019