Rasfoire documente

Decizia 307/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi ale art. 40 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

publicat in M.Of. 662 din 08-aug-2019

Decizia 308/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

publicat in M.Of. 662 din 08-aug-2019

Decizia 309/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război

publicat in M.Of. 662 din 08-aug-2019

Hotarirea 564/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Dumitru Florin

publicat in M.Of. 662 din 08-aug-2019

Decizia 187/2019 pentru eliberarea domnului Mergeani Nicea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

publicat in M.Of. 662 din 08-aug-2019

Decizia 188/2019 pentru numirea domnului Cătălin-Marian Tutilescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

publicat in M.Of. 662 din 08-aug-2019

Decizia 189/2019 privind eliberarea domnului Marius Pîrvu din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 662 din 08-aug-2019

Decizia 190/2019 privind numirea domnului Horia-Miron Constantinescu în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 662 din 08-aug-2019

Decizia 236/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) teza finală din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

publicat in M.Of. 662 din 08-aug-2019