Rasfoire documente

Ordinul 289/2019 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 29 iulie 2019

publicat in M.Of. 661 din 08-aug-2019

Ordinul 898/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Radioactiv Mineral - S.A. Măgurele

publicat in M.Of. 661 din 08-aug-2019

Decretul 661/2019 privind numirea unui judecător în funcţia de procuror

publicat in M.Of. 661 din 08-aug-2019

Decretul 662/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 661 din 08-aug-2019

Decretul 663/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 661 din 08-aug-2019

Decizia 235/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 661 din 08-aug-2019

Ordinul 1223/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

publicat in M.Of. 661 din 08-aug-2019

Decizia 15/2CN/2019 privind stabilirea procedurii de verificare şi atestare a nivelului profesional al medicilor stomatologi care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani

publicat in M.Of. 661 din 08-aug-2019

Ordinul 2668/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Radioactiv Mineral - S.A. Măgurele

publicat in M.Of. 661 din 08-aug-2019

Ordinul 1132/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Radioactiv Mineral - S.A. Măgurele

publicat in M.Of. 661 din 08-aug-2019

Ordinul 715/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

publicat in M.Of. 661 din 08-aug-2019

Decizia 186/2019 privind stabilirea atribuţiilor domnului Bangu Corvin-Laurenţiu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 661 din 08-aug-2019