Rasfoire documente

Hotarirea 567/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 669 din 12-aug-2019

Hotarirea 568/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea CONVERSMIN - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 669 din 12-aug-2019

Hotarirea 569/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome ''Autoritatea Aeronautică Civilă Română'', aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 669 din 12-aug-2019

Hotarirea 570/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale ''Aeroporturi - Bucureşti'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 669 din 12-aug-2019

Ordinul 1083/2019 pentru modificarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi brevetare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 335/2018

publicat in M.Of. 669 din 12-aug-2019

Ordinul 2094/2019 pentru stabilirea birourilor vamale de frontieră abilitate să efectueze formalităţi vamale de punere în liberă circulaţie a benzinelor şi motorinelor

publicat in M.Of. 669 din 12-aug-2019

Ordinul 176/2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor/nodurilor de consum şi de verificare a conformităţii acestora cu cerinţele tehnice de racordare

publicat in M.Of. 669 din 12-aug-2019

Procedura din 2019 de notificare pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor/nodurilor de consum şi de verificare a conformităţii acestora cu cerinţele tehnice de racordare

publicat in M.Of. 669 din 12-aug-2019