Rasfoire documente

Procedura din 2019 privind acordarea derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de interes public de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare

publicat in M.Of. 665 din 09-aug-2019

Decizia 296/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 4, 6, 16, 17 şi 19-23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 665 din 09-aug-2019

Decizia 361/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum şi a dispoziţiilor art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României

publicat in M.Of. 665 din 09-aug-2019

Ordinul 440/2019 privind modificarea anexei nr. 16 la Procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.727/2015

publicat in M.Of. 665 din 09-aug-2019

Ordinul 175/2019 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de interes public de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare

publicat in M.Of. 665 din 09-aug-2019

Ordinul 1048/2019 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 pentru anul 2019 la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016

publicat in M.Of. 665 din 09-aug-2019