Rasfoire documente

Decizia 19/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 652 din 06-aug-2019

Decizia 20/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi ale art. 227 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 652 din 06-aug-2019

Hotarirea 561/2019 pentru suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Autostrada Timişoara Lugoj'', precum şi pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2010

publicat in M.Of. 652 din 06-aug-2019

Instructiunile 1/2019 pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

publicat in M.Of. 652 din 06-aug-2019

Ordinul 170/2019 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 652 din 06-aug-2019