Rasfoire documente

Ordinul 1010/2019 pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2019 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva

publicat in M.Of. 659 din 08-aug-2019

Decizia 13/2CN/2019 privind procedura emiterii opiniilor de specialitate în cadrul dosarelor aflate pe rolul comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România

publicat in M.Of. 659 din 08-aug-2019

Decizia 957/2019 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii MAKLER - SIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. şi radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

publicat in M.Of. 659 din 08-aug-2019

Decizia 971/2019 privind sancţionarea Societăţii POŞTA ROMÂNĂ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitării activităţii

publicat in M.Of. 659 din 08-aug-2019

Hotarirea 560/2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 248/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Sebeş-Turda'' - Lot 3

publicat in M.Of. 659 din 08-aug-2019

Hotarirea 562/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Construire Sală Polivalentă municipiul Tulcea''

publicat in M.Of. 659 din 08-aug-2019