Rasfoire documente

Ordinul 2738/2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional ''Constantin Brâncuşi''

publicat in M.Of. 657 din 07-aug-2019

Ordinul 2464/2019 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanţelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 324/2016

publicat in M.Of. 657 din 07-aug-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional ''Constantin Brâncuşi''

publicat in M.Of. 657 din 07-aug-2019

Ordinul 4687/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.622/2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul special preşcolar, primar şi gimnazial

publicat in M.Of. 657 din 07-aug-2019

Ordinul 4697/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare, pentru cetăţenii care au studiat în România, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învăţământ superior în străinătate

publicat in M.Of. 657 din 07-aug-2019

Decizia 14/2CN/2019 privind cazurile de suspendare şi de încetare a calităţii de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România

publicat in M.Of. 657 din 07-aug-2019

Metodologie din 2019 privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare, pentru cetăţenii care au studiat în România, în scopul desfăşurării activităţii didactice la nivel de învăţământ superior în străinătate

publicat in M.Of. 657 din 07-aug-2019