Rasfoire documente

Ordinul 171/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice

publicat in M.Of. 654 din 07-aug-2019

Decretul 659/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 654 din 07-aug-2019

Decretul 660/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 654 din 07-aug-2019

Decizia 17/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi ale art. 154 alin. (4) şi art. 163 alin. (3) şi (6) din Codul de procedură civilă - coroborate cu sintagma ''indiferent dacă partea a primit sau nu citaţia ori alt act de procedură personal'' cuprinsă în art. 165 pct. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 654 din 07-aug-2019

Decizia 295/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi ale art. 35 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 654 din 07-aug-2019

Ordinul 891/2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse autorizării

publicat in M.Of. 654 din 07-aug-2019

Procedura din 2019 ŞI COMPETENŢELE de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 654 din 07-aug-2019

Normativ din 2019 DE CONŢINUT al documentaţiilor tehnice supuse autorizării

publicat in M.Of. 654 din 07-aug-2019