Rasfoire documente

Ordinul M.143/2019 pentru abrogarea numărului curent 90 din anexa nr. 2 şi a numărului curent 508 din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.214/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 640 din 02-aug-2019

Ordinul M.145/2019 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008

publicat in M.Of. 640 din 02-aug-2019

Decretul 654/2019 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 640 din 02-aug-2019

Decretul 655/2019 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 640 din 02-aug-2019

Decizia 212/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, şi a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv''

publicat in M.Of. 640 din 02-aug-2019

Hotarirea 543/2019 pentru completarea anexei nr. 1 la Programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2016

publicat in M.Of. 640 din 02-aug-2019

Hotarirea 545/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Institutul de Proiectări Chimice ''IPROCHIM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 640 din 02-aug-2019

Hotarirea 547/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625 - DJ 191C''

publicat in M.Of. 640 din 02-aug-2019

Ordinul 166/2019 privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 2-Negru Vodă 2

publicat in M.Of. 640 din 02-aug-2019

Rectificare din 2019 în Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.917/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic ''Henri Coandă'' din comuna Feldru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 30 octombrie 2018

publicat in M.Of. 640 din 02-aug-2019

Ordinul 2650/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.488/2019 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii iulie 2019

publicat in M.Of. 640 din 02-aug-2019