Rasfoire documente

Decizia 525/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

publicat in M.Of. 64 din 25-ian-2019

Decizia 527/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 326 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 64 din 25-ian-2019

Decizia 544/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 64 din 25-ian-2019

Ordinul 3001/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.330/2018 privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (C.N.S.P.I.S.)

publicat in M.Of. 64 din 25-ian-2019

Ordinul 4/2019 privind aplicarea pentru anul 2018 a prevederilor art. 18 alin. (1), art. 21 alin. (2) şi art. 27 din Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, şi a prevederilor art. 21-23 din Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013

publicat in M.Of. 64 din 25-ian-2019

Hotarirea 428/2018 privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011

publicat in M.Of. 64 din 25-ian-2019