Rasfoire documente

Decizia 84/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii, în ansamblul său

publicat in M.Of. 649 din 05-aug-2019

Decizia 181/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Bogdan-Mihail Ivănescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 649 din 05-aug-2019

Decizia 182/2019 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Pelmuş Pandelea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 649 din 05-aug-2019

Decizia 183/2019 pentru eliberarea domnului Gheorghe Nucu Marin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 649 din 05-aug-2019

Decizia 184/2019 pentru numirea domnului Chirilă Dumitru-Daniel în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 649 din 05-aug-2019

Circulara 13/2019 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de la naşterea lui Nicolae Cajal

publicat in M.Of. 649 din 05-aug-2019