Rasfoire documente

Decretul 656/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990

publicat in M.Of. 644 din 02-aug-2019

Hotarirea 544/2019 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor necesare aferente proiectului de investiţii ''Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei traficului prin amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferată''

publicat in M.Of. 644 din 02-aug-2019

Hotarirea 546/2019 privind modificarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 644 din 02-aug-2019

Hotarirea 557/2019 privind stabilirea zilei de 16 august 2019 ca zi liberă

publicat in M.Of. 644 din 02-aug-2019

Hotarirea 558/2019 privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti'', de pe raza unităţii administrativ-teritoriale Otopeni, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 644 din 02-aug-2019

Decizia 178/2019 pentru eliberarea domnului Mircea Florin Biban din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 644 din 02-aug-2019

Decizia 179/2019 pentru numirea domnului Marius Humelnicu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 644 din 02-aug-2019

Decizia 180/2019 privind numirea domnului Dragoş-Andrei Stoica în funcţia de consilier de stat pentru relaţia cu mediul studenţesc în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 644 din 02-aug-2019

Ordinul 2649/2019 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2019

publicat in M.Of. 644 din 02-aug-2019

Hotarirea 548/2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

publicat in M.Of. 644 din 02-aug-2019

Legea 162/2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990

publicat in M.Of. 644 din 02-aug-2019