Rasfoire documente

Hotarirea 9/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică

publicat in M.Of. 631 din 30-iul-2019

Legea 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare

publicat in M.Of. 631 din 30-iul-2019

Decretul 619/2019 pentru promulgarea Legii privind statutul poliţiştilor de penitenciare

publicat in M.Of. 631 din 30-iul-2019

Decizia 152/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 631 din 30-iul-2019

Hotarirea 519/2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 920/2016 privind transmiterea unei părţi din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa'' - S.A., pe o perioadă de 3 ani, şi pentru actualizarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 631 din 30-iul-2019

Ordinul 733/2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.493/265/2011/6/2012 pentru desemnarea componenţei Comisiei interministeriale pentru menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare şi privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Secretariatului Comisiei interministeriale pentru menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare

publicat in M.Of. 631 din 30-iul-2019

Ordinul 1212/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

publicat in M.Of. 631 din 30-iul-2019

Ordinul 642/2019 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind condiţiile şi criteriile de aplicare a politicii de clemenţă

publicat in M.Of. 631 din 30-iul-2019

Instructiuni din 2019 privind condiţiile şi criteriile de aplicare a politicii de clemenţă

publicat in M.Of. 631 din 30-iul-2019

Ordinul 354/2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.493/265/2011/6/2012 pentru desemnarea componenţei Comisiei interministeriale pentru menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare şi privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Secretariatului Comisiei interministeriale pentru menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare

publicat in M.Of. 631 din 30-iul-2019

Ordinul 91/2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.493/265/2011/6/2012 pentru desemnarea componenţei Comisiei interministeriale pentru menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare şi privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Secretariatului Comisiei interministeriale pentru menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare

publicat in M.Of. 631 din 30-iul-2019

Hotarirea 520/2019 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului - anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului - a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Spitalului General Căi Ferate Galaţi, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 631 din 30-iul-2019