Rasfoire documente

Regulament din 2019 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de execuţie

publicat in M.Of. 639 din 01-aug-2019

Decizia 59/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (3) din Codul de procedură penală raportat la art. 2 lit. a) pct. 1 şi art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor

publicat in M.Of. 639 din 01-aug-2019

Decizia 194/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 145 alin. (2) teza a doua din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 639 din 01-aug-2019

Hotarirea 527/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Centru regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze şi siguranţă alimentară - ROVETEMERG'' la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ''Ion Ionescu de la Brad'' din Iaşi

publicat in M.Of. 639 din 01-aug-2019

Ordinul 275/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 156/2016 privind aprobarea modelului-cadru al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul executării de activităţi miniere

publicat in M.Of. 639 din 01-aug-2019

Ordinul 4365/2019 privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională Abilităţi pentru adolescenţă, clasele a VI-a, a VII-a şi a VIII-a

publicat in M.Of. 639 din 01-aug-2019

Hotarirea 681/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de execuţie

publicat in M.Of. 639 din 01-aug-2019

Ordinul 1056/2019 pentru aprobarea Regulamentului intern de organizare şi funcţionare a Colegiului Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 639 din 01-aug-2019