Rasfoire documente

Ordinul 282/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 32/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţului de referinţă pentru gazele naturale extrase în România

publicat in M.Of. 638 din 01-aug-2019

Hotarirea 526/2019 privind aprobarea înscrierii coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an'', aflat în administrarea Ministerului Energiei, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 638 din 01-aug-2019

Hotarirea 528/2019 privind modificarea valorilor de inventar, comasarea unor bunuri imobile şi modificarea descrierii tehnice a imobilului rezultat ca urmare a comasării, bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 638 din 01-aug-2019

Ordinul 281/2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 204/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţului de referinţă pentru ţiţeiurile extrase în România şi a Instrucţiunilor tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere

publicat in M.Of. 638 din 01-aug-2019

Ordinul 421/2019 privind modificarea unor sintagme din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 211/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.10 ''Acvacultura care furnizează servicii de mediu'' din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

publicat in M.Of. 638 din 01-aug-2019

Hotarirea 518/2019 privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov - Sighişoara, subsecţiunile: 1. Braşov - Apaţa şi 3. Caţa - Sighişoara'', de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale: Braşov, Bod, Feldioara, Măieruş, Apaţa şi Caţa - judeţul Braşov, de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Saschiz, Vânători, Albeşti şi Sighişoara - judeţul Mureş şi de pe raza unităţii administrativ-teritoriale Belin - judeţul Covasna

publicat in M.Of. 638 din 01-aug-2019