Rasfoire documente

Decizia 419/2019 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990

publicat in M.Of. 635 din 31-iul-2019

Ordinul 383/2019 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2019

publicat in M.Of. 635 din 31-iul-2019

Ordinul 1043/2019 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea la nivel naţional a prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE, a Procedurilor de exceptare a aeronavelor cu o marjă mică de conformitate, înmatriculate în ţări în curs de dezvoltare, de la aplicarea restricţiilor de operare referitoare la zgomot instituite pe aeroporturile din România, precum şi a Procedurilor de autorizare a unor operaţiuni individuale efectuate pe aeroporturile din România cu aeronave cu o marjă mică de conformitate

publicat in M.Of. 635 din 31-iul-2019

Norma din 2019 privind aplicarea la nivel naţional a prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE

publicat in M.Of. 635 din 31-iul-2019

Procedura din 2019 de autorizare a unor operaţiuni individuale efectuate pe aeroporturile din România, cu aeronave cu o marjă mică de conformitate

publicat in M.Of. 635 din 31-iul-2019

Procedura din 2019 de exceptare a aeronavelor cu o marjă mică de conformitate, înmatriculate în ţările în curs de dezvoltare, de la aplicarea restricţiilor de operare referitoare la zgomot instituite pe aeroporturile din România

publicat in M.Of. 635 din 31-iul-2019