Rasfoire documente

Legea 160/2019 privind completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 629 din 29-iul-2019

Decretul 641/2019 pentru promulgarea Legii privind completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 629 din 29-iul-2019

Decretul 643/2019 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 629 din 29-iul-2019

Hotarirea 525/2019 pentru modificarea poziţiei nr. 102 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

publicat in M.Of. 629 din 29-iul-2019

Hotarirea 530/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Autostrada Sebeş-Turda''

publicat in M.Of. 629 din 29-iul-2019

Hotarirea 536/2019 privind constatarea încetării, prin efectul legii, a mandatului membrilor Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 629 din 29-iul-2019

Decizia 167/2019 privind eliberarea domnului Simion-Adrian Purza din funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României

publicat in M.Of. 629 din 29-iul-2019

Decizia 168/2019 privind eliberarea doamnei Liana Andreea Negoiţă din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României

publicat in M.Of. 629 din 29-iul-2019

Decizia 169/2019 privind numirea doamnei Liana Andreea Negoiţă în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României

publicat in M.Of. 629 din 29-iul-2019

Decizia 170/2019 privind eliberarea doamnei Teodora Gabriela Gheniu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 629 din 29-iul-2019

Decizia 171/2019 pentru eliberarea domnului Maricel Floricel Dima din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 629 din 29-iul-2019

Decizia 172/2019 pentru numirea domnului Maricel Floricel Dima în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 629 din 29-iul-2019

Decizia 173/2019 privind suspendarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului George Răzvan Profiroiu, secretar general al Institutului Naţional de Statistică

publicat in M.Of. 629 din 29-iul-2019

Ordinul 2702/2019 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006

publicat in M.Of. 629 din 29-iul-2019

Norma 19/2019 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 11/2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat şi pentru modificarea Normei nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 15/2010

publicat in M.Of. 629 din 29-iul-2019

Raportul 13185/2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României

publicat in M.Of. 629 din 29-iul-2019

Decizia 174/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Florinel-Marian Sgărdea, director general al Direcţiei Generale de Management al Resurselor din cadrul Institutului Naţional de Statistică, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Institutului Naţional de Statistică

publicat in M.Of. 629 din 29-iul-2019