Rasfoire documente

Ordinul 234/2019 privind aprobarea modelelor de cerere pentru finanţarea investiţiilor în cadrul Programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare

publicat in M.Of. 627 din 29-iul-2019

Ordinul 1044/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă ''Autoritatea Aeronautică Civilă Română'' pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 627 din 29-iul-2019

Ordinul 1045/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 7/2014 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor şi a procedurii de colectare şi distribuire a acestuia şi pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor

publicat in M.Of. 627 din 29-iul-2019

Ordinul 1047/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 342/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

publicat in M.Of. 627 din 29-iul-2019

Ordinul 1042/2019 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind măsurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul geodezic global (WGS-84), RACR-WGS-84

publicat in M.Of. 627 din 29-iul-2019