Rasfoire documente

Hotarirea 498/2019 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui

publicat in M.Of. 613 din 24-iul-2019

Decizia 11/2019 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind aplicarea art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 613 din 24-iul-2019

Hotarirea 508/2019 privind actualizarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui imobil din administrarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani în administrarea Casei Judeţene de Pensii Botoşani

publicat in M.Of. 613 din 24-iul-2019

Hotarirea 511/2019 privind aprobarea înscrierii coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an'', aflat în administrarea Ministerului Energiei, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 613 din 24-iul-2019

Decizia 155/2019 privind eliberarea domnului Niţu Marius-Viorel din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 613 din 24-iul-2019

Decizia 156/2019 privind numirea domnului Teodor-Alexandru Georgescu în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 613 din 24-iul-2019

Decizia 157/2019 privind eliberarea domnului Ilie Mario Rafael din funcţia de consilier de stat pe probleme sociale în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 613 din 24-iul-2019