Rasfoire documente

Legea 143/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

publicat in M.Of. 611 din 24-iul-2019

Decretul 589/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

publicat in M.Of. 611 din 24-iul-2019

Decretul 621/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010

publicat in M.Of. 611 din 24-iul-2019

Decretul 624/2019 pentru numirea unui membru al Guvernului

publicat in M.Of. 611 din 24-iul-2019

Decretul 625/2019 pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului

publicat in M.Of. 611 din 24-iul-2019

Decretul 626/2019 pentru numirea unui membru al Guvernului

publicat in M.Of. 611 din 24-iul-2019

Decretul 627/2019 pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

publicat in M.Of. 611 din 24-iul-2019

Decretul 628/2019 pentru numirea unui membru al Guvernului

publicat in M.Of. 611 din 24-iul-2019

Hotarirea 516/2019 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. a terenului în suprafaţă de 28,5663 ha, în vederea realizării obiectivului de interes naţional şi de utilitate publică ''Lucrări pentru punerea în funcţiune a capacităţii finale de producţie de 8.500 mii tone/an lignit la Cariera Jilţ Sud''

publicat in M.Of. 611 din 24-iul-2019

Rectificare din 2019 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.425/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 3 iulie 2019

publicat in M.Of. 611 din 24-iul-2019

Legea 147/2019 pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010

publicat in M.Of. 611 din 24-iul-2019