Rasfoire documente

Legea 141/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

publicat in M.Of. 598 din 19-iul-2019

Decretul 587/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

publicat in M.Of. 598 din 19-iul-2019

Legea 142/2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 598 din 19-iul-2019

Decretul 588/2019 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 598 din 19-iul-2019

Decizia 14/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

publicat in M.Of. 598 din 19-iul-2019

Hotarirea 502/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Maritime'' - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 598 din 19-iul-2019

Hotarirea 503/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Regiei autonome ''Monetăria statului'', aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 598 din 19-iul-2019

Hotarirea 504/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Economiei pe anul 2019

publicat in M.Of. 598 din 19-iul-2019