Rasfoire documente

Decizia 146/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Iuliana Marcelica Mihai a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 588 din 17-iul-2019

Decizia 147/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Daniel Alexandru Fiţa, funcţionar public de execuţie, consilier clasa I, grad profesional superior la Curtea de Conturi a României, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 588 din 17-iul-2019

Decizia 148/2019 pentru numirea domnului Mihai Huzău în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul

publicat in M.Of. 588 din 17-iul-2019

Decizia 149/2019 privind numirea domnului Bogdan Pascu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 588 din 17-iul-2019

Decizia 150/2019 privind eliberarea domnului Gheorghe Popa din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 588 din 17-iul-2019

Decizia 151/2019 privind numirea domnului Viorel Timotei Florentie Oprea-Stoian în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 588 din 17-iul-2019

Decizia 30/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 77/2016

publicat in M.Of. 588 din 17-iul-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/2019 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, precum şi pentru prelungirea aplicării prevederilor acestuia şi prorogarea unui termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 28 iunie 2019

publicat in M.Of. 588 din 17-iul-2019