Rasfoire documente

Decizia 267/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (17) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

publicat in M.Of. 571 din 11-iul-2019

Decizia 142/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Anamaria Mihaela Covaci, director executiv la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Braşov, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 571 din 11-iul-2019

Ordinul M.131/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 571 din 11-iul-2019

Decretul 563/2019 privind conferirea ''Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945''

publicat in M.Of. 571 din 11-iul-2019

Decizia 209/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în forma anterioară modificării prin Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008

publicat in M.Of. 571 din 11-iul-2019

Hotarirea 468/2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului ''Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului'' desfăşurat în perioada 2015-2020

publicat in M.Of. 571 din 11-iul-2019

Hotarirea 470/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014

publicat in M.Of. 571 din 11-iul-2019

Decizia 139/2019 pentru eliberarea domnului Cristian Cucu din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 571 din 11-iul-2019

Decizia 140/2019 pentru numirea domnului Marian Murguleţ în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 571 din 11-iul-2019

Decizia 141/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ileana Ciutan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 571 din 11-iul-2019

Ordinul 697/2019 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 571 din 11-iul-2019

Ordinul M.132/2019 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 571 din 11-iul-2019