Rasfoire documente

Decizia 706/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, în ansamblu, precum şi ale art. 39 din aceasta, în special

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2019

Ordinul 48/2019 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor de stat pentru anul 2019 în cadrul Programului ''INVESTEŞTE ÎN TINE''

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2019

Ordinul 147/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.809/2018

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2019

Decizia 85/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 33 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 165/2013)

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2019

Ordinul 5/2019 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor de stat pentru anul 2019 în cadrul Programului ''INVESTEŞTE ÎN TINE''

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2019