Rasfoire documente

Decizia 177/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''din activităţi autorizate potrivit legii'' din cuprinsul art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 579 din 16-iul-2019

Decizia 266/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 579 din 16-iul-2019

Hotarirea 490/2019 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes naţional ''Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2'', şi actualizarea anexelor nr. 4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 579 din 16-iul-2019

Hotarirea 491/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Spital Orăşenesc Segarcea, judeţul Dolj''

publicat in M.Of. 579 din 16-iul-2019

Ordinul 2097/2019 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2019, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri

publicat in M.Of. 579 din 16-iul-2019

Raport din 2019 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - P.S.D.

publicat in M.Of. 579 din 16-iul-2019

Raport din 2019 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Pro România

publicat in M.Of. 579 din 16-iul-2019

Raport din 2019 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Socialist Român

publicat in M.Of. 579 din 16-iul-2019