Rasfoire documente

Decretul 582/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 578 din 15-iul-2019

Decretul 583/2019 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 578 din 15-iul-2019

Decizia 256/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. d) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 578 din 15-iul-2019

Decretul 581/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 578 din 15-iul-2019

Hotarirea 469/2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ''Modernizare DN 5, sectorul Bucureşti - Adunaţii Copăceni km 7+573 - km 19+220'', precum şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 965/2012

publicat in M.Of. 578 din 15-iul-2019

Ordinul 2125/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.597/1.698/2018

publicat in M.Of. 578 din 15-iul-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 28 iunie 2019

publicat in M.Of. 578 din 15-iul-2019

Ordinul 2397/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.597/1.698/2018

publicat in M.Of. 578 din 15-iul-2019