Rasfoire documente

Legea 133/2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare

publicat in M.Of. 576 din 15-iul-2019

Hotarirea 489/2019 privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2019

publicat in M.Of. 576 din 15-iul-2019

Ordinul 641/2019 pentru aprobarea Documentului de politică şi strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor poştale

publicat in M.Of. 576 din 15-iul-2019

Decretul 574/2019 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 576 din 15-iul-2019

Decretul 575/2019 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 576 din 15-iul-2019

Hotarirea 472/2019 privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Ciacova, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 576 din 15-iul-2019

Decretul 573/2019 privind promulgarea Legii pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare

publicat in M.Of. 576 din 15-iul-2019

Decizia 5/2019 pentru abrogarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 8/2013 privind emiterea avizelor pentru înfiinţarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie

publicat in M.Of. 576 din 15-iul-2019

Raport din 2019 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul România Unită

publicat in M.Of. 576 din 15-iul-2019

Raport din 2019 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate - PLUS

publicat in M.Of. 576 din 15-iul-2019