Rasfoire documente

Decretul 565/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 574 din 12-iul-2019

Decretul 566/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 574 din 12-iul-2019

Decretul 567/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 574 din 12-iul-2019

Decretul 568/2019 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 574 din 12-iul-2019

Decretul 564/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 574 din 12-iul-2019

Decizia 213/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv'', precum şi a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 574 din 12-iul-2019

Hotarirea 471/2019 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj

publicat in M.Of. 574 din 12-iul-2019

Hotarirea 493/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 574 din 12-iul-2019

Ordinul 386/2019 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Plot 42 din judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 574 din 12-iul-2019

Ordinul 901/2019 pentru abrogarea alin. 2 al art. 10 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii şi procedura de efectuare a restituirilor, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.073/1.623/2014

publicat in M.Of. 574 din 12-iul-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 19 aprilie 2019

publicat in M.Of. 574 din 12-iul-2019

Ordinul 2460/2019 pentru abrogarea alin. 2 al art. 10 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii şi procedura de efectuare a restituirilor, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.073/1.623/2014

publicat in M.Of. 574 din 12-iul-2019