Rasfoire documente

Decizia 249/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (3), art. 346 alin. (4), art. 347 alin. (3) raportat la art. 345 alin. (3) şi art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 560 din 08-iul-2019

Hotarirea 457/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 560 din 08-iul-2019

Hotarirea 459/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale ''Radionav'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 560 din 08-iul-2019

Ordinul 693/2019 privind constatarea lipsei de efecte juridice de la data semnării Aranjamentului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susţinere a naţiunii gazdă (HNP) în România, semnat la Napoli la 18 mai 2017

publicat in M.Of. 560 din 08-iul-2019

Ordinul 1052/2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 560 din 08-iul-2019

Ordinul M.103/2019 privind constatarea lipsei de efecte juridice de la data semnării Aranjamentului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susţinere a naţiunii gazdă (HNP) în România, semnat la Napoli la 18 mai 2017

publicat in M.Of. 560 din 08-iul-2019

Ordinul 620/2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 560 din 08-iul-2019