Rasfoire documente

Hotarirea 10/2019 privind acordarea cetăţeniei române domnului Taratukhin Andrey

publicat in M.Of. 56 din 22-ian-2019

Decizia 661/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 56 din 22-ian-2019

Decizia 662/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în ansamblul său, şi ale art. 10 din aceasta, în special

publicat in M.Of. 56 din 22-ian-2019

Hotarirea 11/2019 privind acordarea cetăţeniei române domnului Valchar Radim

publicat in M.Of. 56 din 22-ian-2019

Ordinul 1196/2018 privind aprobarea Procedurii pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-072

publicat in M.Of. 56 din 22-ian-2019

Ordinul 25/2019 privind aprobarea recunoaşterii unui organism de inspecţie tehnică şi pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 488/2006 privind recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

publicat in M.Of. 56 din 22-ian-2019

Ordinul 30/C/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.941/C/2018 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anii 2017-2018

publicat in M.Of. 56 din 22-ian-2019