Rasfoire documente

Decizia 208/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal raportat la art. 83 alin. 1 din Codul penal din 1969

publicat in M.Of. 569 din 11-iul-2019

Decizia 233/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 569 din 11-iul-2019

Decizia 247/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 569 din 11-iul-2019

Ordinul 337/2019 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

publicat in M.Of. 569 din 11-iul-2019

Ordinul 4369/2019 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2019

publicat in M.Of. 569 din 11-iul-2019

Actul 14138/2019 CUANTUMUL datoriilor înregistrate de către partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi în urma campaniei electorale organizate cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 şi declarate la Autoritatea Electorală Permanentă, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 569 din 11-iul-2019