Rasfoire documente

Hotarirea 466/2019 pentru suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Sebeş-Turda'' - Lot 4, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 762/2015

publicat in M.Of. 567 din 10-iul-2019

Hotarirea 467/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Drum de legătură autostrada A1 Arad-Timişoara-DN 69'', judeţul Timiş

publicat in M.Of. 567 din 10-iul-2019

Hotarirea 482/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 567 din 10-iul-2019

Ordinul 254/2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului

publicat in M.Of. 567 din 10-iul-2019

Instructiuni Tehnice din 2019 privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului

publicat in M.Of. 567 din 10-iul-2019

Ordinul 260/2019 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 4 iulie 2019

publicat in M.Of. 567 din 10-iul-2019

Ordinul 638/2019 privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Bison bonasus

publicat in M.Of. 567 din 10-iul-2019

Ordinul 940/2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019

publicat in M.Of. 567 din 10-iul-2019

Ordinul 1045/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006

publicat in M.Of. 567 din 10-iul-2019

Ordinul 944/2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019

publicat in M.Of. 567 din 10-iul-2019

Ordinul 650/2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019

publicat in M.Of. 567 din 10-iul-2019