Rasfoire documente

Legea 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

publicat in M.Of. 564 din 09-iul-2019

Decretul 561/2019 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

publicat in M.Of. 564 din 09-iul-2019

Decizia 223/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

publicat in M.Of. 564 din 09-iul-2019

Hotarirea 431/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică şi a Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio

publicat in M.Of. 564 din 09-iul-2019

Ordinul 2552/2019 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală de până la 2 miliarde euro, prin lansarea unei serii noi de obligaţiuni, cu maturitatea de minimum 7 ani, şi redeschiderea emisiunii cu scadenţa în data de 3 aprilie 2049, cupon 4,625%, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes'' şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

publicat in M.Of. 564 din 09-iul-2019

Lista 13900/2019 a partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019

publicat in M.Of. 564 din 09-iul-2019