Rasfoire documente

Decizia 541/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

publicat in M.Of. 55 din 22-ian-2019

Decizia 542/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

publicat in M.Of. 55 din 22-ian-2019

Hotarirea 12/2019 privind aprobarea unor modificări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Botoşani, Cluj, Constanţa, Tulcea, Iaşi, Olt, Mehedinţi, Dolj, Timiş, Argeş, Vaslui, Alba, Gorj, Ilfov şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 55 din 22-ian-2019

Hotarirea 13/2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vrancea, Alba şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 55 din 22-ian-2019

Ordinul 1649/2018 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 349/2013 privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT C3-2012 ''Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate''

publicat in M.Of. 55 din 22-ian-2019

Decizia 1/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.490/2001 pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş în perimetrul Milcov, judeţul Vrancea, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 409/2003, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Sibarex - S.A.

publicat in M.Of. 55 din 22-ian-2019