Rasfoire documente

Ordinul 1053/2019 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 559 din 08-iul-2019

Ordinul 1783/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (085) ''Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal''

publicat in M.Of. 559 din 08-iul-2019

Hotarirea 453/2019 privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Neamţ, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al judeţului Neamţ

publicat in M.Of. 559 din 08-iul-2019

Legea 126/2019 pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

publicat in M.Of. 559 din 08-iul-2019

Decretul 559/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

publicat in M.Of. 559 din 08-iul-2019

Hotarirea 450/2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

publicat in M.Of. 559 din 08-iul-2019

Hotarirea 456/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 559 din 08-iul-2019

Ordinul 291/2019 pentru modificarea anexei nr. 7 la Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007

publicat in M.Of. 559 din 08-iul-2019

Ordinul 379/2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.210/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestor organizaţii

publicat in M.Of. 559 din 08-iul-2019

Hotarirea 452/2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

publicat in M.Of. 559 din 08-iul-2019