Rasfoire documente

Legea 123/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii ''Canal magistral Siret-Bărăgan'' din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională ''Apele Române'', în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

publicat in M.Of. 558 din 08-iul-2019

Decretul 552/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii ''Canal magistral Siret-Bărăgan'' din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională ''Apele Române'', în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

publicat in M.Of. 558 din 08-iul-2019

Legea 124/2019 privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară

publicat in M.Of. 558 din 08-iul-2019

Decretul 553/2019 pentru promulgarea Legii privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară

publicat in M.Of. 558 din 08-iul-2019

Decizia 630/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 906 alin. (3) coroborat cu art. 906 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 558 din 08-iul-2019

Decizia 184/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate

publicat in M.Of. 558 din 08-iul-2019

Hotarire din 2019 în Cauza O.C.I. şi alţii împotriva României

publicat in M.Of. 558 din 08-iul-2019

Ordinul 459/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră

publicat in M.Of. 558 din 08-iul-2019

Ordinul 78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră

publicat in M.Of. 558 din 08-iul-2019