Rasfoire documente

Ordinul 81/2019 privind stabilirea metodologiei de evaluare, selectare şi finanţare a proiectelor în cadrul Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri pentru perioada 2019-2020

publicat in M.Of. 542 din 02-iul-2019

Ordinul 365/2019 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

publicat in M.Of. 542 din 02-iul-2019

Ordinul 600/2019 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor de servicii esenţiale

publicat in M.Of. 542 din 02-iul-2019

Norme Metodologice din 2019 de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor de servicii esenţiale

publicat in M.Of. 542 din 02-iul-2019

Regulamentul 7/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 542 din 02-iul-2019