Rasfoire documente

Decizia 574/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 540 din 02-iul-2019

Decizia 774/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (3), art. 84 şi art. 490 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 540 din 02-iul-2019

Hotarirea 447/2019 privind modificarea şi completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 838/2015 pentru aprobarea participării României la Studiul Internaţional privind Procesul de Predare-Învăţare, dezvoltat de OECD - TALIS 2018

publicat in M.Of. 540 din 02-iul-2019

Ordinul 926/2019 pentru modificarea şi completarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-CNS ''Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere'', volumul III ''Sisteme de comunicaţii'', partea I - Sisteme digitale pentru comunicaţii de date, partea II - Sisteme de comunicaţii de voce, ediţia 2/2014, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.447/2014

publicat in M.Of. 540 din 02-iul-2019

Ordinul 4338/2019 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii ''Tibiscus'' din Timişoara

publicat in M.Of. 540 din 02-iul-2019

Metodologie din 2019 de monitorizare specială a Universităţii ''Tibiscus'' din Timişoara

publicat in M.Of. 540 din 02-iul-2019

Ordinul 23400/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ''Germisara'' - S.A.

publicat in M.Of. 540 din 02-iul-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Legii nr. 35/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 21 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 540 din 02-iul-2019

Ordinul 864/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ''Germisara'' - S.A.

publicat in M.Of. 540 din 02-iul-2019

Ordinul 2412/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ''Germisara'' - S.A.

publicat in M.Of. 540 din 02-iul-2019