Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

publicat in M.Of. 548 din 03-iul-2019

Hotarirea 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 548 din 03-iul-2019

Hotarirea 20/2019 privind numirea membrilor Consiliului fiscal

publicat in M.Of. 548 din 03-iul-2019

Hotarirea 21/2019 privind numirea în funcţie a preşedintelui Consiliului Naţional al Audiovizualului

publicat in M.Of. 548 din 03-iul-2019

Decizia 7/2019 pentru completarea anexei la Decizia preşedintelui Senatului nr. 6/2019 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 548 din 03-iul-2019

Hotarirea 32/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, a atribuţiilor preşedintelui Institutului Cultural Român de către un vicepreşedinte

publicat in M.Of. 548 din 03-iul-2019

Decretul 555/2019 pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

publicat in M.Of. 548 din 03-iul-2019

Decretul 556/2019 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

publicat in M.Of. 548 din 03-iul-2019

Decizia 216/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 144 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 548 din 03-iul-2019

Decizia 133/2019 privind eliberarea domnului Ion Radu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

publicat in M.Of. 548 din 03-iul-2019

Decizia 134/2019 privind numirea domnului Gabriel Lungu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

publicat in M.Of. 548 din 03-iul-2019

Decizia 135/2019 privind numirea domnului Dan Matei în funcţia de consilier de stat pe probleme economice în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 548 din 03-iul-2019

Ordinul 2425/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003

publicat in M.Of. 548 din 03-iul-2019