Rasfoire documente

Decizia 175/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3-5 şi art. 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 532 din 28-iun-2019

Hotarirea 424/2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 532 din 28-iun-2019

Ordinul 1503/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice de a utiliza carnete TIR

publicat in M.Of. 532 din 28-iun-2019

Norme Tehnice din 2019 privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice de a utiliza carnete TIR

publicat in M.Of. 532 din 28-iun-2019

Ordinul 2368/2019 pentru modificarea pct. 4 alin. (3) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

publicat in M.Of. 532 din 28-iun-2019

Ordinul 2604/2019 pentru modificarea pct. 4 alin. (3) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

publicat in M.Of. 532 din 28-iun-2019

Hotarirea 427/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului

publicat in M.Of. 532 din 28-iun-2019