Rasfoire documente

Decizia 224/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 531 din 28-iun-2019

Hotarirea 423/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013

publicat in M.Of. 531 din 28-iun-2019

Hotarirea 443/2019 privind abrogarea art. 24 din Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.546/2003

publicat in M.Of. 531 din 28-iun-2019

Hotarirea 444/2019 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, unitate cu statut de regie aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, în domeniul public al oraşului Tăuţii-Măgherăuş, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 531 din 28-iun-2019

Hotarirea 445/2019 privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar, precum şi înscrierea unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Iaşi, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 531 din 28-iun-2019

Ordinul 8160/2019 privind procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, al instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în coordonarea/subordinea ministerului şi al unităţilor care funcţionează sub autoritatea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2021

publicat in M.Of. 531 din 28-iun-2019

Ordinul 2089/2019 privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poştală str. Băleni nr. 229, oraşul Săliştea de Sus, judeţul Maramureş, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Şcoala Generală clasele I-VIII ''Mihai Eminescu'', în categoria II arhitectură, m - monument, grupa valorică B

publicat in M.Of. 531 din 28-iun-2019

Ordinul 2164/2019 privind declasarea parţială a monumentului istoric clasat cu denumirea Casă, având cod LMI B-II-m-B-18357, situat la adresa poştală Calea Călăraşilor nr. 61, sector 3, municipiul Bucureşti, din Lista monumentelor istorice, respectiv declasarea corpului C2

publicat in M.Of. 531 din 28-iun-2019

Ordinul 2190/2019 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului clasat ca monument istoric cu denumirea Castelul Bay, situat la adresa poştală satul/comuna Treznea nr. 254, judeţul Sălaj, având cod LMI SJ-II-m-B-05134

publicat in M.Of. 531 din 28-iun-2019

Ordinul 4001/2018 privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilului clasat ca monument istoric cu denumirea Casă, situat la adresa poştală str. Mihai Eminescu nr. 93, municipiul Bucureşti, sector 2, având codul LMI B-II-m-B-18693, respectiv declasarea corpului secundar

publicat in M.Of. 531 din 28-iun-2019

Regulamentul 6/2019 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 531 din 28-iun-2019