Rasfoire documente

Decizia 192/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (2^4) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 539 din 01-iul-2019

Decizia 193/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 792 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 539 din 01-iul-2019

Decizia 132/2019 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Sofia Mariana Moţ din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 539 din 01-iul-2019

Decizia 9/2019 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la următoarea chestiune de drept: ''Dacă sunt incidente dispoziţiile art. 416 alin. (1) din Codul de procedură civilă privind perimarea, în cazul suspendării de drept a judecării cererii, conform art. 64 alin. (4) din acelaşi cod, şi dacă reluarea judecării procesului se face prin cerere de redeschidere, formulată de una dintre părţile din proces, sau operează din oficiu, după pronunţarea hotărârii de către instanţa de apel''

publicat in M.Of. 539 din 01-iul-2019

Ordinul 218/2019 privind stabilirea structurii planului de investiţii şi a listei documentelor justificative pentru finanţarea investiţiilor în cadrul Programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare

publicat in M.Of. 539 din 01-iul-2019

Norma 18/2019 pentru modificarea lit. a) şi b) ale art. 4 din Norma nr. 7/2010 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 9/2010

publicat in M.Of. 539 din 01-iul-2019