Rasfoire documente

Norma 16/2019 pentru modificarea alin. (3) al art. 11 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuţie

publicat in M.Of. 523 din 26-iun-2019

Ordonanta urgenta 45/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare

publicat in M.Of. 523 din 26-iun-2019

Hotarirea 439/2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

publicat in M.Of. 523 din 26-iun-2019

Hotarirea 440/2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 şi pentru modificarea secţiunii A din anexa la aceasta

publicat in M.Of. 523 din 26-iun-2019

Decizia 119/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 311 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 523 din 26-iun-2019

Decizia 229/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 523 din 26-iun-2019

Hotarirea 442/2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

publicat in M.Of. 523 din 26-iun-2019

Hotarirea 446/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru finanţarea Programului naţional de dezvoltare locală etapele I şi II

publicat in M.Of. 523 din 26-iun-2019

Hotarirea 441/2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru realizarea în regim de urgenţă a unor lucrări de investiţii de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada februarie-mai 2019 pe cursurile de apă din judeţele Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Neamţ, Satu Mare, Sălaj, Timiş, Vaslui şi Vrancea

publicat in M.Of. 523 din 26-iun-2019