Rasfoire documente

Ordinul 153/2019 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 202/2018 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică

publicat in M.Of. 522 din 26-iun-2019

Legea 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare

publicat in M.Of. 522 din 26-iun-2019

Hotarirea 28/2019 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Agendei europene privind migraţia - COM (2019) 126 final

publicat in M.Of. 522 din 26-iun-2019

Hotarirea 29/2019 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi EUROGRUP Semestrul european 2019: evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce priveşte reformele structurale, prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum şi rezultatele bilanţurilor aprofundate efectuate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.176/2011 - COM (2019) 150

publicat in M.Of. 522 din 26-iun-2019

Decretul 518/2019 pentru promulgarea Legii privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare

publicat in M.Of. 522 din 26-iun-2019

Ordinul 1956/2019 privind încetarea valabilităţii titlului de parc industrial acordat Societăţii STONEXTRACT - S.R.L.

publicat in M.Of. 522 din 26-iun-2019

Ordinul 155/2019 privind modificarea şi completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013

publicat in M.Of. 522 din 26-iun-2019

Ordinul 156/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

publicat in M.Of. 522 din 26-iun-2019

Ordinul 217/2019 privind stabilirea modelelor de cerere de acord de principiu pentru finanţarea investiţiilor în cadrul Programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare

publicat in M.Of. 522 din 26-iun-2019

Ordinul 154/2019 privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L.

publicat in M.Of. 522 din 26-iun-2019