Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă ''RO-ALERT''

publicat in M.Of. 528 din 27-iun-2019

Hotarirea 13/2019 pentru constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

publicat in M.Of. 528 din 27-iun-2019

Hotarirea 14/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

publicat in M.Of. 528 din 27-iun-2019

Decretul 536/2019 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 528 din 27-iun-2019

Decretul 537/2019 privind conferirea Ordinului VIRTUTEA MILITARĂ în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 528 din 27-iun-2019

Hotarirea 422/2019 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2018

publicat in M.Of. 528 din 27-iun-2019

Hotarirea 426/2019 pentru rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 172/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ''Varianta de ocolire Mihăileşti''

publicat in M.Of. 528 din 27-iun-2019

Ordinul 359/2019 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Marcea din judeţul Vâlcea, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 528 din 27-iun-2019

Acord din 2018 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul turismului

publicat in M.Of. 528 din 27-iun-2019